Bộ Sản Phẩm

Bộ Combokit

DLX2189T BỘ SẢN PHẨM(DDF484+DTD153)(18V)

2 Pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, 1 thùng đựng

DLX2215TX2 BỘ SẢN PHẨM(DHP484+DGA408)(18V)

Bao gồm 2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh DC18RC