Máy Sử Dụng Pin 12VMax

Máy khoan, Vặn Vít

DF031DSYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

3.498.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 1.5Ah

DF032DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

5.104.000 VND

Sạc nhanh, 2pin 2.0Ah

DF032DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2.640.000 VND

Không kèm pin sạc

DF033DSYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

3.498.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 1.5Ah

DF033DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1.298.000 VND

Không kèm pin sạc

DF332DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

5.148.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 2.0Ah

DF332DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2.684.000 VND

Không kèm pin sạc

DF333DNX10 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

9.196.000 VND

Sạc, 1 pin 2.0Ah, 2 Pin 5Ah

DF333DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

3.872.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 2.0Ah

DF333DSYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

3.278.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 1.5Ah

DF333DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1.342.000 VND

Không kèm pin sạc

Máy Khoan Búa, Vặn Vít

HP330DZ MÁY KHOAN BÚA DÙNG PIN(10.8V)

1.364.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

HP331DWAX8 MÁY KHOAN BÚA VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

5.346.000 VND

Bao gồm 1 sạc và 1 pin 12V 2Ah

HP332DSAE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

5.390.000 VND

Bao gồm 1 sạc nhanh và 2 pin 12V 2Ah

HP333DZ MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

1.650.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

HP333DSYE MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

3.586.000 VND

Bao gồm 2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

HP333DSAE MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

4.114.000 VND

Bao gồm 2 pin 12V 2.0Ah, 1 sạc nhanh

HP333DNX10 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL1021B+BL1850B*2+DC18RE)(12V MAX)

9.482.000 VND

Bao gồm 1 Pin 12V 2.0Ah, 2 pin 18V 5Ah, 1 sạc 2 cổng

Máy Khoan Góc

DA332DSYE MÁY KHOAN GÓC

4.928.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

DA332DZ MÁY KHOAN GÓC

2.354.000 VND

Không pin, sạc

DA333DSYE MÁY KHOAN GÓC

4.686.000 VND

2 pin 12V 1.5 Ah, 1 sạc nhanh

DA333DZ MÁY KHOAN GÓC

2.112.000 VND

Không pin, sạc

Máy Vặn Vít

TD111DZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

2.816.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

TD112DNZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

3.872.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

TD110DSAE MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN (12V MAX)

3.916.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 12v 2.0Ah

TD110DSYE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

3.300.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 12v 1.5Ah

TD110DZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

1.364.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

TD111DSAJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

5.654.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 12v 2.0Ah

Máy Vặn Vít Góc

TL064DZ MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(12V MAX)

5.588.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

TL064DSYE MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(12V MAX)

7.986.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

Máy Siết Bu Lông Góc

TL065DZ MÁY SIẾT BU LÔNG GÓC DÙNG PIN(12V MAX)

5.588.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

TL065DSYJ MÁY SIẾT BU LÔNG GÓC DÙNG PIN(12V MAX)

7.986.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh, Makpac

Ratchet Wrench

Máy Siết Bu Lông

Máy Cắt

CP100DSY MÁY CẮT ĐA NĂNG DÙNG PIN

3.300.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CC301DSYE MÁY CẮT DÙNG PIN(12V MAX)

5.610.000 VND

2 Pin 12V 1.5Ah , 1 Sạc Nhanh

CC301DZ MÁY CẮT DÙNG PIN(12V MAX)

3.146.000 VND

Không pin, sạc

Máy Cắt Sắt Ren

SC103DZ MÁY CHẤN THÉP DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

16.500.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

Máy Cắt Đa Năng

CP100DSY MÁY CẮT ĐA NĂNG DÙNG PIN

3.300.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CP100DZ MÁY CẮT ĐA NĂNG DÙNG PIN

1.408.000 VND

Không pin, sạc

Máy Chà Nhám Đánh Bóng

PV301DZ MÁY ĐÁNH BÓNG DÙNG PIN(12V MAX)

6.710.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

PV301DSYE MÁY ĐÁNH BÓNG DÙNG PIN(12V MAX)

9.064.000 VND

Sạc nhanh , 2 pin 12v 1.5Ah

Máy Đa Năng

TM30DZ MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN(12V MAX)

3.080.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

TM30DSYEX4 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN(12V MAX)

5.632.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

TM30DSYE MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN(12V MAX)

5.346.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

Máy Cưa Đĩa

HS301DSAE MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(85MM)

5.148.000 VND

2 pin 12V 2.0Ah, 1 sạc nhanh

HS301DSYE MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(85MM)

4.818.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

Máy Cưa Lọng

JV101DSAE MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN

4.378.000 VND

2 pin 12V 2.0 Ah, 1 sạc nhanh

JV101DSYE MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN

4.136.000 VND

2 pin 12V 1.5 Ah, 1 sạc nhanh

JV101DZ MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN

1.826.000 VND

Không pin, sạc

JV103DSYJ MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN(BL)

6.182.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh, 1 thùng makpac

JV103DZ MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN(BL)

3.674.000 VND

Không pin, sạc

Máy Cưa Kiếm

JR103DSYE MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(12V MAX)

4.928.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

JR103DZ MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(12V MAX)

2.354.000 VND

Không kèm pin, sạc

JR105DSAE MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(12V MAX)

4.906.000 VND

2 pin 12V 2Ah, 1 sạc nhanh

JR105DSYE MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(12V MAX)

4.576.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

JR105DZ MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(12V MAX)

2.200.000 VND

Không kèm pin, sạc

Máy Bắn Đinh Nhỏ Dùng Hơi

PT354DSAJ MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN(12V MAX)

12.562.000 VND

Sạc nhanh , 2 pin 12v 2.0Ah

PT354DSYJ MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN(12V MAX)

12.562.000 VND

Sạc nhanh . 2 pin 12v 1.5Ah

PT354DZ MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN(12V MAX)

10.076.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

Súng Bắn Silicon

Máy Thổi

UB100DZ MÁY THỔI DÙNG PIN(12V MAX)

1.738.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Cắt Cỏ

UR100DWYE MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(12V MAX)

4.780.000 VND

2 pin 12V 1.5 Ah, 1 sạc nhanh

UR100DZ MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(12V MAX)

2.700.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

UR100DZY MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN(12V MAX)

2.920.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Tỉa Hàng Rào

Máy Tỉa Hàng Rào

UH201DZ MÁY CẮT TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(12V MAX)

1.782.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

UH353DSY MÁY CẮT TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(12V MAX)

4.466.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

UH353DZ MÁY CẮT TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(12V MAX)

2.640.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

UM600DSYE MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(12V MAX)

4.774.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

UM600DZ MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(12V MAX)

2.200.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Phun Thuốc

US053DZ MÁY PHUN THUỐC DÙNG PIN(5L)(12V MAX)

4.620.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Cân Mực Tia Xanh

SK105GDZ MÁY CÂN MỰC LASER TIA XANH(12V MAX)

10.296.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

SK106GDZ MÁY CÂN MỰC LASER TIA XANH(12V MAX)

14.982.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

SK209GDZ MÁY CÂN MỰC LASER TIA XANH(12V MAX)

27.896.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

SK312GDZ MÁY CÂN MỰC LASER TIA XANH(12V MAX)

33.286.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

Máy Cân Mực Tia Đỏ

SK105DZ MÁY CÂN MỰC LASER TIA ĐỎ(12V MAX)

5.456.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

SK106DZ MÁY CÂN MỰC LASER TIA ĐỎ(12V MAX)

9.262.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

Máy Bơm Hơi

MP100D MÁY BƠM HƠI DÙNG PIN(12V MAX)

1.936.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Loa Sử Dụng Công Trường Dùng Pin Và Điện

Quạt

CF100DZ QUẠT DÙNG PIN(12V MAX)

1.562.000 VND

Không Pin , Sạc

CF101DZ QUẠT DÙNG PIN(12V MAX)

2.112.000 VND

Không Pin , Sạc

Máy Pha Cà Phê

Áo Khoác Làm Mát/ Áo Khoác Không Tay Làm Mát

DFJ212AL ÁO KHOÁC LÀM MÁT DÙNG PIN

5.236.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

FJ300DZL CORDLESS FAN JACKET SIZE L

4.180.000 VND

Không kèm pin, sạc

FJ502DZL ÁO KHOÁC LÀM MÁT DÙNG PIN-SIZE L

4.840.000 VND

Không kèm pin, sạc.

Áo Khoác Sưởi Ấm/ Áo Khoác Không Tay Sưởi Ấm/ Chăn Làm Ấm

Máy Hút Bụi

CL106FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.080.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL106FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.080.000 VND

1 pin 12V 1.5 Ah, 1 sạc nhanh

CL106FDWYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

2.838.000 VND

1 pin 12V 1.5 Ah, 1 sạc

CL106FDZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.166.000 VND

Không pin, sạc

CL106FDZW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.166.000 VND

Không pin, sạc

CL107FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.410.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL107FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.410.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL107FDWY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.168.000 VND

1 pin 12V 1.5 Ah, 1 sạc

CL107FDWYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.168.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc

CL107FDZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.166.000 VND

Không pin, sạc

CL107FDZW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.166.000 VND

Không pin, sạc

CL108FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.520.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL108FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.520.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL108FDZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.650.000 VND

Không pin, sạc

CL108FDZW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.650.000 VND

Không pin, sạc

CL114FDWIX MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

3.124.000 VND

pin 12 V 2.0Ah (cố định trong máy)

CL121DWY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

4.444.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc

CL121DZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

2.860.000 VND

Không pin, sạc

DCL180ZW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1.232.000 VND

Không pin, sạc

CL106FDWY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

2.838.000 VND

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc

Máy Cắt Thạch Cao

SD100DSYJ MÁY CẮT THẠCH CAO DÙNG PIN(12V MAX)

8.162.000 VND

Sạc nhanh , 2 pin 12v 1.5Ah

SD100DZ MÁY CẮT THẠCH CAO DÙNG PIN(12V MAX)

5.764.000 VND

Không bao gồm pin , sạc