Máy Sử Dụng Pin 12VMax

Máy Khoan Góc

DA332DSYE MÁY KHOAN GÓC

2 pin 12Vmax 1.5Ah, 1 sạc nhanh

DA332DZ MÁY KHOAN GÓC

Không bao gồm pin , sạc

DA333DSYE MÁY KHOAN GÓC

2 pin 12Vmax 1.5Ah, 1 sạc nhanh

DA333DZ MÁY KHOAN GÓC

Không bao gồm pin , sạc

Máy Vặn Vít Góc

Máy Siết Bu Lông Góc

TL065DSYJ MÁY SIẾT BU LÔNG GÓC DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 1.5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 1

Máy Cắt Sắt Ren

Máy Cắt Đa Năng

Máy Chà Nhám Đánh Bóng

Máy Đa Năng

Máy Cưa Đĩa

Máy Cưa Lọng

JV101DSAE MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN

2 pin 12Vmax 2.0 Ah, 1 sạc nhanh

JV101DSYE MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN

2 pin 12Vmax 1.5 Ah, 1 sạc nhanh

JV103DSYJ MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN(BL)

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh, thùng Makpac loại 1

Máy Bắn Đinh Nhỏ Dùng Hơi

PT354DSAJ MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN(12V MAX)

Sạc nhanh DC10SB , 2 pin 12Vmax 2.0Ah BL1021B

PT354DSYJ MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin BL1016 12Vmax 1.5Ah, 1 Sạc nhanh DC10SB.

Máy Phun Thuốc

Máy Cân Mực Tia Đỏ

Đèn

Máy Bơm Hơi

Loa Sử Dụng Công Trường Dùng Pin Và Điện

Quạt

Máy Hút Bụi

CL106FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL106FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5 Ah, 1 sạc nhanh

CL107FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL107FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL108FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL114FDWIX MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

pin 12 V 2.0Ah (cố định trong máy)

CL121DZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

Máy Cắt Thạch Cao

SD100DSYJ MÁY CẮT THẠCH CAO DÙNG PIN(12V MAX)

Sạc nhanh , 2 pin 12Vmax 1.5Ah, Thùng Makpac loại 3

Máy Cắt Cành

Máy cưa cành