Máy Sử Dụng Pin 12VMax

Máy khoan, Vặn Vít

Máy Khoan Búa, Vặn Vít

Máy Khoan Góc

DA332DSYE MÁY KHOAN GÓC (12VMAX)

2 pin 12Vmax 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

DA332DZ MÁY KHOAN GÓC(12V MAX)

Không bao gồm pin, sạc

DA333DSYE MÁY KHOAN GÓC

2 pin 12Vmax 1.5Ah, 1 sạc nhanh

DA333DZ MÁY KHOAN GÓC

Không bao gồm pin, sạc

Máy Vặn Vít

TD110DSAE MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN (12V MAX)

2 pin 12V 2.0Ah (BL1021B), 1 sạc nhanh (DC10SB)

TD110DSYE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12V 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

TD111DSAJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

2 pin 12V 2.0Ah (BL1021B), sạc nhanh (DC10SB)

Máy Vặn Vít Góc

Máy Siết Bu Lông Góc

Máy Cắt Sắt Ren

Máy Cắt Đa Năng

Máy Chà Nhám Đánh Bóng

Máy Đa Năng

TM30DSYEX4 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

TM30DSYE MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

Máy Cưa Đĩa

Máy Cưa Lọng

JV101DSAE MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN

2 pin 12Vmax 2.0 Ah, 1 sạc nhanh

JV101DSYE MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 1.5 Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

JV103DSYJ MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN(BL)

2 pin 12V 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

Máy Cưa Kiếm

JR103DSYE MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

JR105DSAE MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 2.0Ah (BL1021B), 1 sạc nhanh (DC10SB)

JR105DSYE MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC18SB)

Máy Bắn Đinh Nhỏ Dùng Hơi

PT354DSAJ MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN(12V MAX)

Sạc nhanh DC10SB , 2 pin 12Vmax 2.0Ah BL1021B

PT354DSYJ MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin BL1016 12Vmax 1.5Ah, 1 Sạc nhanh DC10SB.

Súng Bắn Silicon

Máy Phun Thuốc

Máy Cân Mực Tia Đỏ

Máy Bơm Hơi

Loa Sử Dụng Công Trường Dùng Pin Và Điện

Quạt

Áo Khoác Làm Mát/ Áo Khoác Không Tay Làm Mát

Máy Hút Bụi

CL106FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (12VMAX)

1 pin 12V 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

CL106FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (12VMAX)

1 pin 12V 1.5 Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

CL106FDWYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (12VMAX)

1 pin 12V 1.5 Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

CL107FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (12VMAX)

1 pin 12V 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

CL107FDWY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (12VMAX)

1 pin 12V 1.5 Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10WD)

CL107FDWYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (12VMAX)

1 pin 12V 1.5Ah (BL1016), 1 sạc (DC10WD)

CL108FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (12VMAX)

1 pin 12V 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

CL121DWY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN (18V)

1 pin 12V 1.5Ah (Bl1016), 1 sạc (DC10WD)

CL121DZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

CL106FDWY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(12VMAX)

1 pin 12V 1.5Ah (BL1016), 1 sạc (DC10WD)

Máy Cắt Thạch Cao

SD100DSYJ MÁY CẮT THẠCH CAO DÙNG PIN(12V MAX)

1 Sạc nhanh (DC10SB) , 2 pin 12Vmax 1.5Ah (BL1016)

Máy cưa cành