Máy Sử Dụng Pin 18V

Máy Khoan Búa, Vặn Vít

DDF484RTE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1 Sạc nhanh (DC18RC), 2 pin18V 5.0Ah (BL1850B)

DHP484RFE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 3.0Ah (BL1830B, 1 sạc nhanh (DC18RC)

DHP484RTE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah (BL1850B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DHP485SFE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 3.0Ah (BL1830B), 1 sạc (DC18SD)

DHP487RFJ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 3.0Ah (BL1830B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

Máy Vặn Vít 4 chức năng

Máy Vặn Vít Xung Dầu

Máy Siết Bu Lông

DTW300RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah( BL1850B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DTW1001RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5.0Ah (BL1850B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DTW180RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM/BL)(18V)

2 pin BL1830B 18V 3.0Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DTW181RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM/BL)(18V)

2 pin 3.0Ah (BL1830B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DTW700RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

DTW302RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

Máy Khoan Góc

Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm

Máy Vặn Vít Góc

Máy Siết Bu Lông Góc

Máy Cạo Động Lực

Máy Đột Lỗ Thủy Lực

Máy Cắt Thẳng

Máy Cắt Tôn

Máy Mài Góc

Máy Mài Khuôn

Máy Đánh Bóng Quỹ Đạo

Máy Chà Nhám Đánh Bóng

DPV300RTJ MÁY ĐÁNH BÓNG DÙNG PIN(18V)

2 pin BL1850B 18V 5Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

Máy Chà Nhám Quỹ Đạo

Máy Chà Nhám Băng

Máy Đa Năng

DTM52RTJX1 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

DTM52RTJX2 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

Máy Cưa Đa Góc Trượt

Máy Cưa Đĩa

DHS660RFJ MÁY CƯA ĐĨA(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 3Ah BL1830B, 1 sạc nhanh DC18RC

DHS661RFJ MÁY CƯA ĐĨA(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 3Ah BL1830B, 1 sạc nhanh DC18RC

DHS680RMJ MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 4.0Ah (BL1840B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

Máy Bào Bàn

Máy Ghép Mộng

DPJ180RFE MÁY GHÉP MỘNG DÙNG PIN(18V)

1 Sạc nhanh (DC18RC), 02 pin 18V 3.0 Ah (BL1830B)

Máy Bơm Mỡ

DGP180RT MÁY BƠM MỠ DÙNG PIN(18V)

1 pin 18V 5.0Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

Súng Bắn Silicon

Máy Tán Đinh Rivet

Máy Bắn Đinh Nhỏ

Máy Tỉa Hàng Rào

DUH523RTX1 MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(520MM)(18V)

1 Sạc nhanh (DC18RC), 1 pin 18v 5.0 Ah (BL1850B)

DUH752RT MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(750MM/BL)(18V)

1 Sạc nhanh DC18RC, 1 pin 18V 5.0 Ah BL1850B

DUM604SY MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(18V)

1 sạc DC18SD, 1 pin 18V 1.5 Ah BL1815N

DUH507F001 MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(500MM)(18V)

Sạc giá tiết kiệm (DC18WC), 1 pin 3.0Ah (BL1830B)