Máy Sử Dụng Pin 18V

Máy Khoan Búa, Vặn Vít

DHP487RFJ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2.

Máy Vặn Vít

Máy Vặn Vít 4 chức năng

Máy Vặn Vít Xung Dầu

Máy Siết Bu Lông

DTW300RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

DTW1001RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DTW1002RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DTW180RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin BL1830B 18V 3Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DTW190RFJX MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTW300FJX4 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 3Ah BL1830B, 1 sạc nhanh DC18RC

DTW700RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

DTW302RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

DTW1001JX2 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN (19MM/DÂY ĐEO/BL)(18V)

2 Pin 18V, 5A.h, 1 Sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

Máy Khoan Góc

Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm

Máy Vặn Vít Góc

Máy Siết Bu Lông Góc

Máy Cạo Động Lực

Máy Chấn Thép

Máy Buộc Dây Thép

Máy Đột Lỗ Thủy Lực

Máy Cắt Thẳng

Máy Cắt Tôn

Máy Mài Góc

DGA406Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc.

DGA406RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin BL1850B 18V 5Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DGA408RTJ1 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin BL1850B 18V 5Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DGA414RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh.

DGA414Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA419RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin BL1850B 18V 5Ah, 1 DC18RC sạc nhanh

DGA418Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA419Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA506RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin BL1850B 18V 5Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DGA506Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA508RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin BL1850B 18V 5Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DGA508Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA514Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA518Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA519RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin BL1850B 18V 5Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DGA519Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA402Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

Máy Mài Khuôn

Máy Đánh Bóng Quỹ Đạo

Máy Chà Nhám Đánh Bóng

DPV300RTJ MÁY ĐÁNH BÓNG DÙNG PIN(18V)

2 pin BL1850B 18V 5Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

Máy Chà Nhám Quỹ Đạo

Máy Chà Nhám Băng

Máy Đa Năng

DTM51Z MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DTM51RFE10 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

2 pin BL1830B 18V 3Ah, 1 sạc nhanh DC18RC

DTM52Z MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DTM52RTJX1 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

DTM52RTJX2 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

Máy Cưa Đa Góc Trượt

Máy Cưa Đĩa

DHS660RFJ MÁY CƯA ĐĨA(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 3Ah BL1830B, 1 sạc nhanh DC18RC

DHS661RFJ MÁY CƯA ĐĨA(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 3Ah BL1830B, 1 sạc nhanh DC18RC

DHS680RMJ MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

Máy Bào Bàn

Máy Ghép Mộng

Máy Đánh Cạnh

Máy Bơm Mỡ

Máy Hút Chân Không

Súng Bắn Silicon

Máy Tán Đinh Rivet

Máy Bắn Đinh Nhỏ

Máy Tỉa Hàng Rào

Xe Vẫn Chuyển Hàng Hóa

Máy Phun Thuốc