Máy Sử Dụng Pin 18V

Máy khoan, Vặn Vít

DDF487RFJ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

Sạc nhanh, 2 pin 3Ah, thùng makpac loại 2

Máy Khoan Búa, Vặn Vít

DHP487RFJ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2.

Máy Vặn Vít

DTD157RTJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTD171RTJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTD171TJAR MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTD171TJB MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DFS251RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18v 3.0Ah, 1 Sạc nhanh

DFS452RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 4.0Ah, 1 Sạc nhanh

DTD149Z CORDLESS IMPACT DRIVER(18V)

Không bao gồm pin và sạc

DTD149RAE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 2.0 Ah

DTD149RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 4.0 Ah

DTD156SFE CORDLESS IMPACT DRIVER(18V)

Bao gồm 2 pin 18V 3Ah, 1 sạc

DTD156SF MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

Bao gồm 1 pin 18V 3Ah, 1 sạc

DTD155RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

Bao gồm 2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTD152RAE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 2.0 Ah

DTD152RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 4.0 Ah

DTD172RTE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

Sạc nhanh DC18RC, 2 pin 5.0Ah BL1850B

Máy Vặn Vít 4 chức năng

Máy Vặn Vít Xung Dầu

Máy Siết Bu Lông

DTW300RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTW1001RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DTW1002RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DTW190RFJX MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTW300FJX4 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTW700RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DTW302RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM/BL)(18V)

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTW1001JX2 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN (19MM/DÂY ĐEO/BL)(18V)

2 Pin 18V, 5A.h, 1 Sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

Máy Khoan Góc

Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm

Máy Vặn Vít Góc

Máy Siết Bu Lông Góc

Máy Cạo Động Lực

Máy Buộc Dây Thép

Máy Cắt Sắt Ren

Máy Đột Lỗ Thủy Lực

Máy Cắt Thẳng

Máy Cắt Tôn

Máy Mài Góc

DGA406Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc.

DGA408RTJ1 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DGA413Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA414RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh.

DGA414Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA419RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DGA417Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA418Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA419Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA506Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA508Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA514Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA518Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA519RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DGA519Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DGA402Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

Máy Mài Khuôn

Máy Chà Nhám Đánh Bóng

DPV300RTJ MÁY ĐÁNH BÓNG DÙNG PIN(18V)

Bao gồm 2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

Máy Chà Nhám Quỹ Đạo

Máy Chà Nhám Băng

Máy Đa Năng

DTM51Z MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DTM52Z MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

Không bao gồm pin, sạc

DTM52RTJX1 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DTM52RTJX2 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

Máy Cưa Đa Góc Trượt

Máy Cưa Đĩa

DHS660RFJ MÁY CƯA ĐĨA(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DHS661RFJ MÁY CƯA ĐĨA(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DHS680RMJ MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

Máy Cắt Thạch Cao

Máy Bào Bàn

DKP181Z MÁY BÀO DÙNG PIN

Không bao gồm pin và sạc

DKP180Z MÁY BÀO DÙNG PIN(18V)

Không bao gồm pin và sạc

Máy Ghép Mộng

Máy Đánh Cạnh

DRT50RFX8 MÁY ĐÁNH CẠNH DÙNG PIN(BL)(18V)

Bao gồm 1 sạc, 1 pin 18V 3Ah, Túi đựng Makita

Máy Bơm Mỡ

Máy Bào Bê Tông

Súng Bắn Silicon

Máy Tán Đinh Rivet