DCF201Z QUẠT DÙNG PIN VÀ ĐIỆN

DCF201Z

Tính năng

( Không bao gồm pin , sạc )

Kích thước (L X W X H) 263x330x523mm (10-3/8"x13"x20-5/8")
Trọng Lượng 2.4-2.7kg (5.2 - 5.9lbs)
Bộ chuyển đổi AC (TE00000173)