VC009GZ MÁY HÚT BỤI ĐEO VAI DÙNG PIN (40VMAX)

VC009GZ

Tính năng

( Không bao gồm pin. sạc )

Sức Chứa/Khả Năng Chứa Paper Dust Bag: 2.0 L / Cloth Dust Bag: 1.5 L
Sử Dụng Liên Tục(Phút) VC009G: w/ BL4050F, Mode 1 / 2 / 3: 55 / 30 / 14
Kích thước (L X W X H) w/ BL4020 / BL4025: 233 x 150 x 375 mm (9-1/8 x 5-7/8 x 14-3/4") w/ BL4040: 233 x 150 x 375 mm (9-1/8 x 5-7/8 x 14-3/4") w/ BL4050F: 233 x 157 x 394 mm (9-1/8 x 6-3/16 x 15-1/2") w/ BL4080F: 233 x 158 x 413 mm (9-1/8 x 6-1/4 x 16-1/4")
Lưu lượng khí tối đa VC008G: 2.4 m³/min / VC009G: 1.9 m³/min
Lưu Lượng Hút Tối Đa 18 kPa
Trọng Lượng 4.3 - 4.7 kg (9.5 - 10.4 lbs.)z
Độ ồn áp suất 72 dB (A)
Độ Rung/Tốc Độ Rung 2.5 m/s2 or less
VC009G: Bộ lọc H (191Y27-2), ống mềm 28mm-1.5m (A-34235), đầu giữ (166116-2), túi bụi giấy (197903-8), vòng bit trước 22 (417765-1), vòng bit trước 24 (424379-9).