Máy Cưa

May-Cua-Ban-Da-Goc

Máy Cưa Bàn

Máy Cưa Đĩa

DHS660RFJ MÁY CƯA ĐĨA(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 3Ah BL1830B, 1 sạc nhanh DC18RC

DHS661RFJ MÁY CƯA ĐĨA(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 3Ah BL1830B, 1 sạc nhanh DC18RC

DHS710RM2J MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(190MM)(18VX2)

2 pin 18V 4Ah BL1840B, 1 sạc nhanh DC18RC

DHS680RMJ MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 4.0Ah (BL1840B), 1 sạc nhanh (DC18RC)

DHS900PT2 MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(235MM/AWS/BL)(18Vx2)

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh 2 cổng DC18RD

HS003GM201 MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(190MM/AWS/BL)(40V MAX)

2 pin 40Vmax 4.0Ah (BL4040), 1 sạc nhanh (DC40RA)

Máy Cưa Kiếm

DJR187RTE MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL/18V)

2 pin 18V 5Ah BL1850B, 1 sạc nhanh DC18RC

JR103DSYE MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC10SB)

JR105DSAE MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 2.0Ah (BL1021B), 1 sạc nhanh (DC10SB)

JR105DSYE MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(12V MAX)

2 pin 12Vmax 1.5Ah (BL1016), 1 sạc nhanh (DC18SB)

JR001GM201 MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

Bao gồm: 2 pin 40V 4.0Ah (BL4040), 1 sạc nhanh (DC40RA)

JR002GM201 MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

1 Sạc nhanh DC40RA, 2 pin 40V 4.0Ah (BL4040)

Máy Cưa Bàn

Máy Cắt Thạch Cao 1

SD100DSYJ MÁY CẮT THẠCH CAO DÙNG PIN(12V MAX)

1 Sạc nhanh (DC10SB) , 2 pin 12Vmax 1.5Ah (BL1016)

Máy Cưa Lọng Bàn