TD0100 MÁY VẶN VÍT

TD0100

Tính năng

Khả Năng Machine Screw: M4 - M8 (5/32 - 5/16") , Standard Bolt: M5 - M14 (3/16 - 9/16") , High Strength Bolt: M5 - M10 (3/16 - 3/8") , Coarse thread (in length): 22 - 90 mm (7/8 - 3-1/2") , Steel: 22 mm (7/8") , Wood (Auger Bit): 24 mm (15/16")
Công Suất Đầu Vào 230W
Kích thước (L X W X H) 218 x 60 x 180 mm (8-5/8 x 2-3/8 x 7- 1/8")
Đầu Gài 6.35 mm (1/4")
Lưc đập/Tốc độ đập 0 - 3,200
Lực Siết Tối Đa 100 N·m (74 ft.lbs.)
Trọng Lượng 0.96 kg (2.1 lbs.)
Tốc Độ Không Tải 0-3,600
Dây Dẫn Điện/Dây Pin 2.5 m (8.2 ft)
Mũi vít (+)(+)(784203-1).