Radio Có Đèn Dùng Pin

Radio Có Đèn Dùng Pin

DMR050 RADIO CÓ ĐÈN DÙNG PIN(18V/14.4V)

3.652.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.