CLX225SX1 BỘ SẢN PHẨM(DF333D+TM30D)(12V MAX)

CLX225SX1

Tính năng

( 2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh )