MW001GZ LÒ VI SÓNG DÙNG PIN 40V MAX

MW001GZ

Tính năng

( Không bao gồm pin, sạc )

Khả Năng 8L
Kích thước (H X D X W) (W x D x H) 255 x 241 x 120 mm (10 x 9-1/2 x 4-3/4")
Kích thước (L X W X H) w/o Battery: 318 x 343 x 338 mm (12-1/2 x 13-1/2 x 13-1/4") w/ BL4020 / BL4025: 366 x 343 x 338 mm (14-3/8 x 13-1/2 x 13-1/4") w/ BL4040: 372 x 343 x 338 mm (14-5/8 x 13-1/2 x 13-1/4") w/ BL4050F: 393 x 343 x 338 mm (15-1/2 x 13-1/2 x 13-1/4") w/ BL4080F: 412 x 343 x 338 mm (16-1/4 x 13-1/2 x 13-1/4")
Trọng Lượng w/o Battery: 8.9 kg (19.6 lbs.) w/ Battery: 9.5-12.7 kg (20.9-28.0 lbs.)
Công suất định mức High / Low: 500 / 350 W