DTD172RTE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

DTD172RTE

Tính năng

( Sạc nhanh DC18RC, 2 pin 5.0Ah BL1850B )

Sức Chứa/Khả Năng Chứa Machine Screw: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Standard Bolt: M5 - M16 (3/16 - 5/8") High Strength Bolt: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Coarse thread (in length): 22 - 125 mm (7/8 - 4-7/8")
Kích thước (L X W X H) w/o Battery: 114 x 81 x 189 mm (4-1/2 x 3-3/16 x 7-7/16") w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 114 x 81 x 236 mm (4-1/2 x 3-3/16 x 9-1/4")
Lực siết Hard / Mid / Soft: 170 / 50 / 20 N·m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
Chuôi Lục Giác 6.35 mm (1/4")
Lưc đập/Tốc độ đập Max / Hard / Mid / Soft / Wood / Bolt / T (2) mode: 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 3,800 / 3,800 / 2,600
Lực Siết Tối Đa 180 N·m (1,590 in.lbs.)
Trọng Lượng 1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)
Tốc Độ Không Tải Max / Hard / Mid / Soft / Wood / Bolt / T (1) / T (2) mode: 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600 / 2,900 / 3,600
Cường độ âm thanh 108 dB(A)
Độ ồn áp suất 97 dB(A)
Độ Rung/Tốc Độ Rung Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool: 13.5 m/s²
Móc treo (346317-0), Mũi vít Torsion (+)(-) 65mm, Sạc nhanh DC18RC, 2 pin 5.0Ah BL1850B