6307 MÁY KHOAN(13MM)

6307

Tính năng

Khả Năng Steel: 13 mm (1/2") Wood (Self-Feed Bit): 50 mm (2") Adjustable Circle: 50 mm (2") Flat Bit: 25 mm (1") Formwork: 25 mm (1") Forstner Drill Bit: 50 mm (2") Hole Saw: 50 mm (2") Multi-Siding Core Bit: 50 mm (2") Ship Auger: 25 mm (1") Single Spur Auger Bit: 25 mm (1") Wood (Drill Bit): 25 mm (1")
Khả Năng Đầu Cặp 1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Công Suất Đầu Vào 530W
Trọng Lượng 1.4 kg (3.1 lbs.)
Dây Dẫn Điện/Dây Pin 2.5 m (8.2 ft)
Khóa đầu khoan.