DCL282FRF MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(BL)(18V)

DCL282FRF

Tính năng

( 1 pin 18v 3.0Ah, 1 Sac nhanh. )

Khả Năng Dust Bag: 500 mL Paper Dust Bag: 330 L
Sử Dụng Liên Tục(Phút) Max: 15 / High: 20 / Low: 50
Kích thước (L X W X H) 1,018x113x154 mm (40"x4-7/16"x6-1/8")
Lưu lượng khí tối đa 1.5 m³/min
Lưu Lượng Hút Tối Đa 6.0 kPa (600 mmH2O)
Trọng Lượng 1.4 - 1.7 kg (3.0 - 3.7 lbs.)
lưu lượng hút tối đa Max / High / Low : 60 / 45 15 W
Đầu hút T (123488-8),đầu hút khe (451243-1),ống nối dài (459356-2),giá đỡ ống hút bụi (459355-4),túi bụi cao cấp (166119-6),túi bụi giấy (194566-1).