DLX2425TX1 BỘ SẢN PHẨM(DDF484+DHR242)(18V)

DLX2425TX1

Tính năng

( 2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh )