DLX2414AJ BỘ SẢN PHẨM(DTD157+DHP487+DC18RC+BL1820BX2)

DLX2414AJ

Tính năng

( Bao gồm 2 pin 18V 2Ah, 1 sạc thường )