Cửa Hàng Nguyễn Tâm -Đà Lạt

Nguyễn Công Trứ ,Tp Đà Lạt, Lâm Đồng.