CỬA HÀNG NGA

12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Hải Châu 2, Quận  Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng.