CỬA HÀNG SANH LỢI

05 Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, Tp Kon Tum