DFV215A02 ÁO KHOÁC KHÔNG TAY LÀM MÁT DÙNG PIN SIZES M

DFV215A02

Tính năng

( Không bao gồm pin , sạc )

Chiều Dài 65/69
Bộ quạt Cáp A