Cửa Hàng Siêu Thị Ngũ Kim

952 Đường 23/10, Nha Trang , Khánh Hòa.