CỬA HÀNG SƠN HÀ.

D4, Ấp 4, Tổ 8, Tỉnh Lồ 10, Phường Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.