CỬA HÀNG NGỌC TRIỀU(HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NGỌC TRIỀU).

10 Trần Hưng Đạo, Khu 1A, Thị Trấn Cần Đước, Tỉnh Long An.