CỬA HÀNG NAM HOÀNG

Cầu Chợ Đạ Rsal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng