NGOC TRIEU STORE.

10 Tran Hung Dao, Zone 1A, Can Duoc Town, Long An Province.