Cửa Hàng Tam Sang

Ql 21, Đội 5, Hải Thanh, Hải Hậu.n