CỬA HÀNG MINH KHÔI

Quốc Lộ 21, Đội 5, Hải Thanh, Hải Hậu