CỬA HÀNG TAM SANG

Quốc Lộ 21, Đội 5, Hải Thanh, Hải Hậu