CỬA HÀNG QUANG TUYẾN

271 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.