CỬA HÀNG NGA HÒA

17 Hàng Cháo, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.