CỬA HÀNG NGUYỄN KIỆM

1295 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội