CỬA HÀNG THB

30 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy,  Thành Phố Hà Nội.