DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG HOA NHA TRANG

30 Sinh Trung, Phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà