CỬA HÀNG HỮU PHƯỚC ( DIỆU HIỀN )

Đường Hùng Vương, Tổ Dân Phố Hương Long, P Ba Ngòi, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa