CỬA HÀNG TÂN QUỲNH

31B Đường 2 Tháng 4, Phường Vạn Thắng, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa