CỬA HÀNG CƯỜNG DUNG

Tổ 2 P Sông Bằng, Tp Cao Bằng.