CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY CẦN OANH

Thị Tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên