CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY BÁCH HẠNH

Số 235, Phố Guột, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội