CTY TNHH CTI VIỆT NAM

101 Võ Chí Công, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng