CỬA HÀNG PHI CÚC

309 – 311 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ , Quảng Nam