ĐIỆN CƠ BI

85 Triệu Nữ Vương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng