CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XUÂN THỤ (HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN THỤ)

Địa Chỉ: Số 249 Trần Nhân Tông, Phường Nam Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng.