CỬA HÀNG VISIOR.

12 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.