CỬA HÀNG TRƯỜNG GIANG (TÂN ĐỨC).

Cổng Khu Công Nghiệp Tân Đức, Hải Sơn, Ấp Bình Tiền,Xã  Đức Hòa Hạ,Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.