CỬA HÀNG TRƯỜNG GIANG (NGÃ 3 DÒNG).

86 Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạng Nam, Huyên Đức Hòa, Tỉnh Long An.