TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY PHƯƠNG ĐÔNG(HKD NGUYỄN VĂN ĐÔNG).

Thôn Đường Sơn, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang