Cửa Hàng Thắm

253 Lạc Long Quân, Diên Khánh Khánh Hòa.