Cửa Hàng Tân Tiến 65

53 Đường 30/4, Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.