Cửa Hàng Minh Phụng

Tân Sinh Tây, Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa.