TRUNG TÂM BẢO HÀNH ĐIỆN CƠ TUYÊN.

402 Trần Nhân Tông, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.