CỬA HÀNG ĐIỆN CƠ TRỌNG

763 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi.